Informatii utile pentru proaspetii kinetoterapeuti

Acte necesare pentru obtinerea avizului de libera practica pentru kinetoterapeuti

-Diploma de studii(original si copie);
-Copie certificat de nastere, casatorie (unde este necesar),act de identitate;
-Cazier;
-Adeverinta medicala tip A5 (pentru aceasta este nevoie de timbru fiscal, adeverinta de la medicul de familie care atesta ca nu suferiti de boli cronice,include examen psihiatric si psihologic)poate fi realizata atat la spitale cat si la policlinici particulare;

FIŞA POSTULUI UNUI KINETOTERAPEUT

1. POSTUL: kinetoterapeut; POZIŢIA: ________________
2. STUDII: studii superioare specifice de lungă durată
3. INSTITUŢIA: _______________
4. RELAŢII -ierarhice: este subordonat______________
-funcţionale: poate conduce un centru de recuperare, un centru de zi sau un anumit program în cadrul instituţiei
5. ATRIBUŢII, SARCINI, RESPONSABILITĂŢI
Ca membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;
Utilizează tehnici, exerciţii, masajul, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, electroterapia şi procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate;
Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia;
Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient şi instruieşte aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program;
Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia pacientului;
Asistă şi se implică – în programul de kinetoterapie – a personalului care nu este de specialitate (asistent social,terapeut ocupaţional, logoped, îngrijitoare, mame sociale)
Se implică în activităţile complementare ale organizaţiei;
Poate fi implicat în activităţi (altele decât cea de recuperare) pe care organizaţia le are în program;
Se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la perfecţionarea personalului mediu din subordine;
Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic;
Participă la manifestări ştiinţifice;
Va putea fi responsabil (va fi implicat)în programul de lucru cu grupele de părinţi sau comunităţi de persoane, participă la recrutarea şi pregătirea voluntarilor ce vor desfăşura activităţi în cadrul organizaţiei;
Se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică;
Completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestată.

descarca fisa postului